Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Forskning

En positiv kraft för forskningsbaserad spetskunskap

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse bildades 1986 med ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. Idag är den en av de större stiftelserna av sitt slag i Sverige.

I en bransch i ständig förändring vill vi vara med och göra skillnad, vilket gjort att vi sedan 2016 omstrukturerat stiftelsens verksamhet gällande kapitalförvaltning, styrelse och strategisk inriktning. Engagemang är kärnan i det vi gör och vi stödjer relevanta projekt och forskning för framtiden.

 • Hamrin-stiftelsen i siffror

  Hamrin-stiftelsens tillgångar uppgick vid slutet av 2018 till 1 120 mkr och anslag utbetalades under året till en summa av ca 1 mkr. Sedan grundandet har Stiftelsen delat ut 329 mkr till forskning, med Jönköping University som största mottagare av anslag.

  Aktieportföljen består av 9 bolag, varav de största innehaven är Nolato AB och Balco AB. I dessa bolag har man styrelserepresentation.

 • Kriterier

  Hamrin-stiftelsen tar inte emot ansökningar utan initierar själva forskningsprojekt på områden som ryms inom ramen för dess ändamål. Däremot drivs vi av nyfikenhet och utvecklingsvilja och tar gärna emot idébeskrivningar som öppnar för samskapande. Vi prioriterar forskningsidéer och projekt som identifierar samhällsutmaningar där det finns behov av nydanande ansatser. Din idébeskrivning får omfatta max en A4-sida med information om syfte/ändamål med projektet relaterat till stiftelsens ändamål, beskrivning av framtida värde och relevans av resultatet samt metod och tidsplan.

  Skicka din idé till info@hamrinstiftelsen.se.

 • Styrelse

  Lovisa Hamrin, ordf.
  Hans Rydstad
  Carl-Johan Simonsson
  Carl Mikael Lindholm