Vi är här för dig

Kontakt

LOVISA HAMRIN

KONCERNCHEF / CEO

036 - 30 41 81
lovisa.hamrin@herenco.com

CARL-JOHAN SIMONSSON

VVD / CFO

036 - 30 40 05
carl-johan.simonsson@herenco.com

THOMAS BERGDAHL

VD/CEO, HERENCO INDUSTRI
036-30 40 54
thomas.bergdahl@herenco.com

JOHANNA THORELL

PROJEKTLEDARE, HR OCH KOMMUNIKATION
036 - 30 40 03
johanna.thorell@herenco.com

HERENCO AB

BESÖKSADRESS
Skolgatan 24

POSTADRESS
551 80 Jönköping

TELE VÄXEL
036 - 30 40 00