Vi är här för dig

Kontakt

LOVISA HAMRIN

ÄGARE OCH ARBETANDE ORDFÖRANDE / OWNER AND CHAIRMAN
036 - 30 41 81
lovisa.hamrin@herenco.com

CARL-JOHAN SIMONSSON

VD / CEO HERENCO HOLDING AB
036 - 30 40 05
carl-johan.simonsson@herenco.com

THOMAS BERGDAHL

VD / CEO HERENCO AB
036-30 40 54
thomas.bergdahl@herenco.com

CARL-MIKAEL LINDHOLM

AFFÄRSUTVECKLARE, IPO, BÖRSAKTIER/BUSINESS DEVELOPER, IPO and STOCK EXCHANGE
036 - 30 40 08
carl-mikael.lindholm@herenco.com

PATRIK OLDERIUS

INNOVATION OCH KOMMUNIKATION / INNOVATION AND COMMUNICATION
0707-46 74 32
patrik.olderius@herenco.com

ALFRED GUNNEVIK

INVESTERINGSRÅDGIVARE / INVESTMENT ADVISOR
0707-52 37 85
alfred.gunnevik@herenco.com

HERENCO AB

BESÖKSADRESS
Skolgatan 24

POSTADRESS
551 80 Jönköping

TELE VÄXEL
036 - 30 40 00