Herenco presenterar

Invest

Långsiktiga investeringar i bolag med tillväxtpotential

Herenco Invest har som uppdrag att bredda Herencos utbud genom att gå in på nya marknader. På så sätt planerar vi långsiktigt och bidrar till Herencos framtid. Detta ger också meningsfullhet och nya insikter till hela organisationen. För våra intressenter betyder det ökad trygghet och en möjlighet att utvecklas i en miljö med unik potential.

 • Investeringskriterier

  • Iden och personerna bakom bolaget
  • Kultur, värderingar och drivkrafter i bolaget
  • Kunderbjudandet som sådant
  • Marknads- och utvecklingspotential
  • Kvalitet i kundrelationer
  • Att affärsmodellen är beprövad och säljer
  • Egna produkter, tjänster och koncept
  • Samsyn på framtidsresan och värderingar
 • Herenco tillför

  Vi är engagerade ägare med hög tillgänglighet där du kan förvänta dig ett bollplank med en enkel, rak och jordnära kommunikation. Som det oberoende familjeföretag vi är så ligger det i vårt DNA att vara ödmjuka mot bolagens ide, förmåga och särart.

  • Aktivt ägarskap, oftast genom styrelsearbete
  • Industriellt nätverk i flera branscher och kunskapsområden
  • Tillgång till senaste forskning genom vår stiftelses akademiska nätverk
  • Hög kompetens inom finansiering, förvärv och investeringsbedömning
  • Tydlig plan för bolagets fortsatt utveckling och tillväxt
  • Utvecklingsmöjligheter inom Herencogruppen
  • Finansiell kraft