Vättern Industrier består av företagen Hagab AB och Acticon som erbjuder lösningar för brandskydd och inomhusklimat samt Leif Arvidsson AB som säljer byggmaterial för fönster och dörrar.

4 st
Antal Bolag
75 st
Antal anställda
279 Mkr
Ömsättning

Omsättning

Rörelseresultat

Besök Vättern Industrier webbplats
Helägt, drivs av Herenco AB.