Ägarskap som skapar handlingskraft

Innehav

HELÄGDA OCH DELÄGDA INNEHAV

Fakta: Helägda bolag (2020)