Publikationer

Här hittar du Herencos publikationer i form av exempelvis ekonomiska redovisningar, rapporter och magasin. Dessa publiceras löpande och är tillgängliga för nedladdning i pdf-format.

Visa
Magasin

Herenco News nr 2 2018

Ladda ner
Herencovägen

Herencovägen

Ladda ner
The Herenco way

The Herenco way

Ladda ner
Årsredovisning

Herenco årsredovisning 2017

Ladda ner
Sustainability report

Sustainability report 2017

Ladda ner
Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner
Magasin

Herenco news nr 1 2018

Ladda ner