Victor Wallin tror på en spännande framtid i Herenco

Efter många år inom bank och finans, däribland SEB nu senast, har nu Victor anslutit till Herenco Invest. Han menar att intressanta förvärv är nyckeln till ökad tillväxt inom bolaget.

Foto: Anna Wennberg

-Mitt huvuduppdrag är att dels genomföra kartläggningar av branscher och marknader och att analysera potentiella affärer.
Det gör han genom att bland annat följa och försöka förutspå bolagens utveckling, lönsamhet och kassaflöden.

-Vi vill arbeta långsiktigt så mitt huvuduppdrag är att ta fram beslutsunderlag till Herenco Invest.
Han kommer också arbeta med analyser för den övriga koncernen.

-Min erfarenhet av att ha arbetat på bank– och företagssidan gör att jag har fått inblick i många olika bolag, storlekar och branscher. Alltså skulle jag säga att jag har en bred kunskap i hur det fungerar.
Som bank kommer man dock ofta sent in i processen. Nu får Victor, via Herenco Invest, möjligheten att komma in betydligt tidigare för att kunna ge en bra bild av bolaget under affären på lång sikt

-Jag har höga förväntningar på Herenco Invest och vi får in många potentiella bolag som är intressanta. Herenco är ett starkt varumärke som många känner igen. Det gör det lättare att arbeta med gentemot kund.

Han betonar att framtiden är enormt spännande med många häftiga möjligheter. Det finns många projekt att sätta igång med och för att inte ha varit igång så länge menar han att Herenco Invest ligger bra till.

När Victor inte analyserar potentiella affärer ligger han inte på latsidan.

-Jag har ett hus och en familj att ta hand om. När det finns tid över ägnar jag mycket tid till träning. Så almanackan är välfylld, avslutar han.

Nyheter